ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/27 34,603 60.86 % 0 0 % 21,931 38.57 % 325 0.57 % 34,603 60.86 %
2 1396/12/26 33,945 60.32 % 0 0 % 22,011 39.11 % 320 0.57 % 33,945 60.32 %
3 1396/12/25 33,834 60.12 % 0 0 % 22,124 39.32 % 314 0.56 % 33,834 60.12 %
4 1396/12/24 33,834 60.13 % 0 0 % 22,124 39.32 % 309 0.55 % 33,834 60.13 %
5 1396/12/23 33,834 60.14 % 0 0 % 22,124 39.32 % 303 0.54 % 33,834 60.14 %
6 1396/12/22 33,007 59.45 % 0 0 % 22,217 40.01 % 298 0.54 % 33,007 59.45 %
7 1396/12/21 32,415 59.02 % 0 0 % 22,217 40.45 % 293 0.53 % 32,415 59.02 %
8 1396/12/20 32,341 58.97 % 0 0 % 22,168 40.42 % 337 0.62 % 32,341 58.97 %
9 1396/12/19 32,197 58.86 % 0 0 % 22,168 40.53 % 332 0.61 % 32,197 58.86 %
10 1396/12/18 32,007 58.25 % 0 0 % 22,665 41.25 % 277 0.5 % 32,007 58.25 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi