صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران - ابتدای خیابان مطهری-خیابان منصور شماره ۶۶ کارگزاری بانک دی ۴۱۶۸۴۰۰۰