صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 کارگزاری بانک دی 700
2 بانک دی 34,300