صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ %۲.۱۲۷ %۱.۲۸۷
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ %۳.۷۱۶ %۱.۲۵۵
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ (۸.۳۹۹)% (۱.۵۴)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ (۷.۳۲۸)% (۶.۷۳۱)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ %۱۷.۳۲۵ %۱۴.۳۲
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ (۵.۰۴۴)% (۱.۱۸۱)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ %۵۳۲.۵۵۷ %۱۸۰۰.۸۰۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۹.۳۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵۱.۵۴)% (۹.۵۵)%