صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دانلود