صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۳.۴۹ ۰.۵۶ ۲۷,۸۶۹,۲۶۴.۳۳ ۶۷۶.۵۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۳.۹ ۰.۳۱ ۱۱۶,۲۶۵,۶۰۸.۷۹ ۲۱۴.۳۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۱۱ ۱.۴۱ ۵,۶۱۶.۱۵ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۳۱ ۱.۲۸ ۲۱۰.۵۶ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۲.۴۸) (۰.۹۳) (۹۹.۹۹) (۹۶.۶۶)
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۱۲) (۰.۲۲) (۳۶.۲۲) (۵۴.۵۷)
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ (۰.۵) ۰.۱۸ (۸۴.۰۷) ۹۱.۷۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۴.۲۴ ۲.۶۳ ۳۸۲,۸۰۷,۶۸۸.۷ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۳.۷۵ ۰.۸۹ ۶۸,۲۶۰,۷۱۷.۲۷ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲.۷۲ ۰.۹۹ ۱,۷۹۱,۸۳۶.۴۱ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۹۶ ۴.۳۶ ۱۴۵,۰۱۴,۵۶۱.۱۷ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴.۸۲ ۴.۴ ۲,۸۹۷,۵۲۶,۶۵۵.۹۲ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۹۸ ۱.۷ ۱۲۷,۷۰۹.۳ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۹۴) (۱.۴) (۹۹.۹۲) (۹۹.۴۲)