صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۲.۱۳ ۱.۲۹ ۲۱۶,۸۳۱.۸۶ ۱۰,۵۲۸.۷۸
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۹) ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۰ ۰ (۰.۹) ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ (۱.۲۸) (۰.۲۴) (۹۹.۱۱) (۵۸.۳۲)
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۲.۸۹ ۰.۲۱ ۳,۲۶۰,۰۰۰ ۱۱۳.۷۹
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹) ۰
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱.۲۲ ۰.۸ ۸,۳۶۷.۴ ۱,۷۶۲.۰۳
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹) ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰.۳۵ ۰ ۲۶۱.۲ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱.۳۱ ۰.۵۱ ۱۱,۳۵۳.۷۴ ۵۴۷.۹۳
۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ (۰.۳۵) ۰.۱۷ (۷۲.۴۶) ۸۵.۳۴
۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۰.۱۹ ۰.۲۹ ۹۹.۴۳ ۱۸۶.۳۵
۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ (۱.۰۲) (۱.۲) (۹۷.۶۲) (۹۸.۸)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ (۰.۱۹) (۰.۲) (۴۹.۲۱) (۵۱.۴۸)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ (۱.۲۷) ۰.۳۷ (۹۹.۰۷) ۲۷۹.۳۷
۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ (۲.۳۷) (۰.۰۷) (۹۹.۹۸) (۲۱.۷۸)