صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ (۰.۹۲) (۳.۱۲) (۹۶.۵۵) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ (۰.۴۸) (۰.۴۱) (۸۲.۸۱) (۷۷.۲۹)
۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ (۳.۳۵) ۱.۶۱ (۱۰۰) ۳۴,۱۶۸.۸۴
۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ (۲.۹۸) (۱.۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ (۴.۴۲) (۲.۹۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ (۳.۱۱) (۱.۷۶) (۱۰۰) (۹۹.۸۵)
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ (۰.۵۶) ۱.۴۱ (۸۷.۱۱) ۱۶,۵۷۱.۳۵
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ (۰.۰۷) ۰.۰۹ (۲۱.۹۴) ۳۸.۳۲
۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ (۰.۷۵) (۳.۱۲) (۹۳.۶) (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ (۰.۴۱) (۱) (۷۷.۸۶) (۹۷.۴۱)
۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ (۰.۷۶) (۱.۷۶) (۹۳.۷۵) (۹۹.۸۵)
۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ (۴.۲۵) ۱.۲۸ (۱۰۰) ۱۰,۳۷۴.۵۱
۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ (۷.۰۷) (۰.۳۲) (۱۰۰) (۶۸.۹۸)
۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ (۲.۴۸) (۱.۶۸) (۹۹.۹۹) (۹۹.۷۹)
۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰