صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۲.۲) (۳.۱۶) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲.۵ (۰.۶۴) ۸۳۱,۴۵۹ (۹۰.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲.۸۷ ۲.۱۸ ۳.۰۴E+۰۶ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲.۷۹ ۱.۹۶ ۲.۲۸E+۰۶ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲.۶۲ ۰.۰۹ ۱.۲۵E+۰۶ ۳۶.۷۳
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۰۷ (۰.۹) ۲۷.۰۵ (۹۶.۳۵)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳ ۲.۵۴ ۴.۷۹E+۰۶ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳.۱۲ ۳.۰۱ ۷.۴E+۰۶ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۳.۲۹ (۱.۹) ۱.۳۴E+۰۷ (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۳.۵ ۰.۳۸ ۲.۸۴E+۰۷ ۲۹۲.۴۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۳.۷۹ (۰.۶۲) ۷.۹۱E+۰۷ (۸۹.۸۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۳.۸۱ (۰.۳۵) ۸.۴۶E+۰۷ (۷۲.۱۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۹.۰۸ ۲.۷۲ ۴.۷۶E+۲۹ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰