صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ (۲.۳۴) ۱.۳۴ (۹۹.۹۸) ۱۲,۸۱۷.۸۸
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۱.۹۵) (۳.۵۱) (۹۹.۹۲) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۳.۵۶ (۲.۷۳) ۳.۵۲E+۰۷ (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲.۹۶ (۱.۵۳) ۴.۲۶E+۰۶ (۹۹.۶۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۳.۰۲ ۰.۷ ۵.۲۶E+۰۶ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۴.۳۱ ۲.۷۶ ۴.۸۴E+۰۸ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۲.۵۵) (۱.۹۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۲)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱.۵۹ (۲.۹۷) ۳۱,۵۸۲.۰۹ (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۳.۱۴ (۰.۳۷) ۷.۹۴E+۰۶ (۷۴.۱۸)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰ (۲.۵۱) ۰.۵۶ (۹۹.۹۹)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۳.۳۲ ۰.۴۳ ۱.۵E+۰۷ ۳۸۲.۸۵
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۳.۶۸ ۲.۲۶ ۵.۴۱E+۰۷ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶