صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۱۳ ۱.۶۷ ۵,۹۱۴.۴۶ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ (۱.۸۴) ۰.۴۸ (۹۹.۸۸) ۴۶۸.۳۴
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۴.۰۵ ۰.۲۲ ۱۹۹,۱۷۶,۱۲۹.۱۳ ۱۲۵.۶۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ (۱.۱۴) ۰.۰۶ (۹۸.۴۷) ۲۲.۷۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۰۷) (۰.۱۴) (۲۱.۲۲) (۳۹.۲۶)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۱.۰۷) (۰.۴۶) (۹۸.۰۳) (۸۱.۵۶)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۳.۳۸ ۰.۴۶ ۱۸,۶۸۱,۷۳۵.۶۱ ۴۲۸.۲۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۴۲ ۳۱.۴۵ ۳۶۶.۸۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۳.۵۷) ۰ (۱۰۰) ۱.۱۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ (۲.۸۷) ۰.۶۱ (۱۰۰) ۸۲۷.۱۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ (۰.۸۲) ۰.۱۶ (۹۵.۰۲) ۸۰.۷۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۲.۴۷ ۰.۰۶ ۷۴۰,۸۲۷.۷۵ ۲۶.۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۴.۱۷ ۰ ۲۹۸,۳۰۲,۶۳۹.۱۷ ۰