صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۲,۴۱۵,۸۶۰ ۷۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۶,۹۳۲ ۶.۱۲ % ۶۰۳,۷۶۹ ۱۸.۷۷ % ۲,۴۱۵,۸۶۰ ۷۵.۱۱ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۲,۳۵۰,۴۲۶ ۷۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۵۸۸ ۵.۹۱ % ۵۷۴,۵۱۴ ۱۸.۴۸ % ۲,۳۵۰,۴۲۶ ۷۵.۶۱ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲,۲۷۲,۹۴۵ ۷۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۷۶۳ ۵.۶۳ % ۵۵۴,۳۰۴ ۱۸.۵ % ۲,۲۷۲,۹۴۵ ۷۵.۸۷ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۲,۲۵۹,۱۸۲ ۷۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۳۱۰ ۵.۴۳ % ۵۳۵,۲۴۸ ۱۸.۱۱ % ۲,۲۵۹,۱۸۲ ۷۶.۴۶ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۲,۲۵۹,۱۸۲ ۷۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۳۱۰ ۵.۴۳ % ۵۳۵,۲۴۸ ۱۸.۱۱ % ۲,۲۵۹,۱۸۲ ۷۶.۴۶ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۲,۲۵۹,۱۸۲ ۷۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۳۱۰ ۵.۴۳ % ۵۳۵,۲۴۷ ۱۸.۱۱ % ۲,۲۵۹,۱۸۲ ۷۶.۴۶ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۲,۲۶۶,۴۰۶ ۷۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۸۷۵ ۵.۳۱ % ۵۱۲,۹۶۱ ۱۷.۴۸ % ۲,۲۶۶,۴۰۶ ۷۷.۲۱ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲,۳۳۶,۱۶۹ ۷۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۸۷۵ ۵.۲ % ۵۰۴,۵۰۸ ۱۶.۸۴ % ۲,۳۳۶,۱۶۹ ۷۷.۹۶ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲,۳۴۳,۶۲۷ ۷۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۴۹۱ ۴.۴۷ % ۵۰۷,۳۶۳ ۱۷ % ۲,۳۴۳,۶۲۷ ۷۸.۵۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲,۳۴۵,۴۲۳ ۷۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۵۳ ۳.۷۱ % ۵۲۶,۴۰۷ ۱۷.۶۵ % ۲,۳۴۵,۴۲۳ ۷۸.۶۴ %