صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۴,۳۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۵,۶۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۵۸,۲۴۹,۰۲۵,۴۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۳۸۸,۰۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۳۲۸,۱۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۳۲۸,۱۴۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۹,۳۸۸,۰۶۵ ۹,۳۲۸,۱۴۵ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۹۵۸,۲۴۹,۰۲۵,۴۷۶
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۹,۲۹۸,۱۰۰ ۹,۲۳۸,۸۹۴ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۹۲۰,۳۷۶,۶۹۲,۸۷۷
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۹,۵۷۹,۸۲۲ ۹,۵۱۸,۳۹۱ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۴,۰۳۸,۹۷۶,۸۸۶,۲۷۸
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۹,۴۶۴,۵۶۲ ۹,۴۰۴,۰۴۴ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۹۹۰,۴۵۵,۵۹۱,۲۳۷
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۹,۰۹۹,۵۲۴ ۹,۰۴۰,۷۰۹ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۸۳۶,۲۸۰,۰۹۰,۴۵۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۹,۰۹۹,۸۰۹ ۹,۰۴۰,۹۹۳ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۸۳۶,۴۰۰,۸۹۳,۴۴۱
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۹,۱۰۰,۰۹۳ ۹,۰۴۱,۲۷۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۸۳۶,۵۲۱,۶۹۶,۷۹۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۹,۱۰۰,۳۷۸ ۹,۰۴۱,۵۶۳ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۸۳۶,۶۴۲,۵۰۰,۵۰۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۹,۱۰۰,۶۶۳ ۹,۰۴۱,۸۴۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۸۳۶,۷۶۳,۳۰۴,۵۷۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۹,۲۶۴,۶۰۱ ۹,۲۰۴,۴۹۲ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۹۰۵,۷۷۸,۹۴۰,۵۵۶
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۸,۹۷۲,۳۲۰ ۸,۹۱۲,۰۸۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۷۸۱,۷۰۱,۴۷۶,۸۷۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۸,۶۰۳,۹۲۰ ۸,۵۴۴,۷۱۴ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۶۲۵,۸۱۲,۸۳۹,۰۰۹
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۸,۶۰۴,۱۲۲ ۸,۵۴۴,۹۱۶ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۶۲۵,۸۹۸,۵۳۳,۲۰۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۸,۶۰۴,۴۰۷ ۸,۵۴۵,۲۰۱ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۶۲۶,۰۱۹,۴۱۶,۰۰۱
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۸,۳۷۵,۰۱۳ ۸,۳۱۶,۳۱۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۵۲۸,۸۹۶,۲۳۷,۲۱۳
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۸,۰۵۵,۹۳۱ ۷,۹۹۹,۰۶۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۳۹۴,۲۷۶,۳۰۵,۲۵۱
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۸,۰۵۶,۲۰۴ ۷,۹۹۹,۳۴۱ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۳۹۴,۳۹۲,۲۲۵,۱۷۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۸,۰۵۶,۴۷۷ ۷,۹۹۹,۶۱۴ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۳۹۴,۵۰۸,۱۴۵,۴۴۸
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۸,۰۵۶,۷۵۰ ۷,۹۹۹,۸۸۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۳۹۴,۶۲۴,۰۶۶,۰۶۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۸,۰۵۶,۸۸۵ ۸,۰۰۰,۰۲۲ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۳,۳۹۴,۶۸۱,۲۰۰,۱۳۴