صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۴,۳۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۵,۶۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۵۲۴,۰۹۲,۰۱۴,۳۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۸۵۱,۹۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۷۳۱,۵۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۷۳۱,۵۳۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۷,۸۵۱,۹۶۴ ۱۷,۷۳۱,۵۳۲ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۵۲۴,۰۹۲,۰۱۴,۳۹۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۷,۸۵۲,۵۴۰ ۱۷,۷۳۲,۱۰۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۵۲۴,۳۳۶,۳۵۸,۵۸۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۷,۸۵۳,۱۱۶ ۱۷,۷۳۲,۶۸۴ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۵۲۴,۵۸۰,۷۰۳,۴۱۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۸,۲۷۹,۱۵۰ ۱۸,۱۵۶,۷۳۵ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۷۰۴,۵۲۰,۱۲۲,۱۷۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۸,۶۴۲,۷۵۴ ۱۸,۵۱۷,۹۶۱ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۸۵۷,۸۰۰,۴۶۵,۳۰۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۸,۶۴۳,۳۵۱ ۱۸,۵۱۸,۵۵۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۸۵۸,۰۵۳,۷۱۰,۷۹۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۸,۶۴۳,۹۴۷ ۱۸,۵۱۹,۱۵۵ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۸۵۸,۳۰۶,۹۵۶,۹۳۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۸,۰۱۰,۲۹۲ ۱۷,۸۸۲,۳۴۶ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۵۸۸,۰۸۷,۵۴۸,۹۳۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۸,۰۱۰,۹۰۱ ۱۷,۸۸۲,۹۵۵ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۵۸۸,۳۴۵,۷۱۷,۶۳۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۸,۰۱۱,۵۰۹ ۱۷,۸۸۳,۵۶۳ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۵۸۸,۶۰۳,۸۸۷,۰۰۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۷,۴۹۲,۶۹۹ ۱۷,۳۶۸,۸۰۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۳۷۰,۱۷۵,۶۱۸,۵۶۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۶,۹۷۹,۷۶۳ ۱۶,۸۵۹,۱۵۳ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۱۵۳,۹۱۱,۶۵۲,۰۸۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۶,۲۷۹,۷۵۱ ۱۶,۱۶۲,۹۷۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۶,۸۵۸,۵۰۰,۶۳۷,۶۶۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۶,۷۰۰,۸۸۶ ۱۶,۵۸۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۷,۰۳۸,۲۷۷,۹۵۱,۹۱۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۶,۴۳۸,۹۳۹ ۱۶,۳۲۷,۰۲۴ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۶,۹۲۸,۱۱۱,۳۱۹,۴۸۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۶,۴۳۹,۴۷۴ ۱۶,۳۲۷,۵۵۹ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۶,۹۲۸,۳۳۸,۲۷۲,۰۳۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۶,۴۴۰,۰۰۹ ۱۶,۳۲۸,۰۹۳ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۶,۹۲۸,۵۶۵,۲۲۵,۲۶۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۵,۹۴۱,۰۰۷ ۱۵,۸۳۱,۰۹۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۶,۷۱۷,۶۷۲,۷۹۵,۳۳۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۵,۹۳۸,۹۶۸ ۱۵,۸۳۰,۸۵۵ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۶,۷۱۷,۵۶۹,۹۲۳,۶۴۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۵,۴۲۹,۱۲۹ ۱۵,۳۲۲,۲۷۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۶,۵۰۱,۷۶۳,۰۱۲,۵۸۳