صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۳۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۲,۶۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۴۴۴,۸۳۵,۶۰۴,۹۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۷,۵۴۸,۲۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۷,۳۱۷,۶۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۷,۳۱۷,۶۲۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۵۷,۵۴۸,۲۵۷ ۵۷,۳۱۷,۶۲۹ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۸,۴۴۴,۸۳۵,۶۰۴,۹۸۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۵۸,۸۴۳,۷۱۵ ۵۸,۶۰۸,۱۶۴ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۸,۶۳۴,۹۷۵,۲۵۹,۹۲۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۵۷,۴۰۵,۸۰۴ ۵۷,۱۷۶,۶۴۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۸,۴۲۴,۰۶۴,۱۰۳,۷۰۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۵۵,۸۰۴,۵۱۸ ۵۵,۵۸۲,۲۲۹ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۸,۱۸۹,۱۵۲,۱۸۶,۹۸۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۵۵,۸۰۵,۸۸۱ ۵۵,۵۸۳,۵۹۲ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۸,۱۸۹,۳۵۲,۹۸۴,۷۸۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۵۵,۸۰۷,۲۴۴ ۵۵,۵۸۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۸,۱۸۹,۵۵۳,۷۸۵,۴۴۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۵۵,۸۰۸,۶۰۷ ۵۵,۵۸۶,۳۱۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۸,۱۸۹,۷۵۴,۵۸۸,۹۷۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۵۴,۲۹۵,۴۱۶ ۵۴,۰۷۸,۸۷۹ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۷,۹۶۷,۶۵۷,۶۱۵,۶۷۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۵۲,۹۰۶,۰۱۳ ۵۲,۶۹۸,۹۲۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۷,۷۶۴,۳۴۳,۹۱۰,۸۸۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۵۲,۸۷۱,۴۹۶ ۵۲,۶۶۴,۳۶۹ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۷,۷۵۹,۲۵۲,۱۴۸,۹۵۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۵۱,۳۳۲,۵۱۷ ۵۱,۱۳۲,۲۷۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۷,۵۳۳,۵۲۳,۰۹۷,۲۴۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۴۹,۷۸۹,۶۸۷ ۴۹,۵۸۵,۵۹۰ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۷,۳۰۵,۶۴۳,۳۵۶,۴۵۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۴۹,۷۹۰,۹۳۴ ۴۹,۵۸۶,۸۳۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۷,۳۰۵,۸۲۷,۱۲۷,۸۴۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۴۹,۷۹۲,۱۸۱ ۴۹,۵۸۸,۰۸۵ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۷,۳۰۶,۰۱۰,۹۰۲,۰۱۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۴۸,۲۱۷,۲۸۹ ۴۸,۰۱۰,۱۸۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۷,۰۷۳,۵۳۲,۹۰۶,۰۵۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۴۶,۵۹۸,۷۲۵ ۴۶,۳۸۶,۶۱۵ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۶,۸۳۴,۳۲۵,۵۱۲,۱۴۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۴۴,۹۱۶,۹۳۴ ۴۴,۶۹۲,۴۰۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۶,۵۸۴,۷۱۱,۰۴۸,۲۵۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۴۳,۲۸۱,۹۹۵ ۴۳,۰۵۲,۰۶۵ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۶,۳۴۳,۰۳۲,۹۴۳,۸۷۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۳۶,۳۵۲,۲۱۷ ۳۶,۱۵۴,۶۵۲ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۵,۳۲۶,۸۰۹,۴۹۰,۳۸۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۳۶,۳۵۳,۳۹۷ ۳۶,۱۵۵,۸۳۲ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۵,۳۲۶,۹۸۳,۳۲۸,۲۷۴