صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۲۳,۱۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۰۶,۸۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۹۸۹,۰۸۲,۹۸۰,۸۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۳۴۰,۲۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۳۳۲,۳۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۳۳۲,۳۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۵,۳۴۰,۲۵۶ ۵,۳۳۲,۳۲۷ ۰ ۴۳ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۲۳,۱۶۵ ۵,۹۸۹,۰۸۲,۹۸۰,۸۵۹
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۵,۲۵۷,۹۶۴ ۵,۲۵۰,۰۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۲۳,۱۲۲ ۵,۸۹۶,۴۳۷,۷۰۰,۱۲۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۵,۲۵۱,۵۸۲ ۵,۲۴۳,۶۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۲۳,۱۲۲ ۵,۸۸۹,۲۷۶,۷۳۴,۸۰۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۵,۲۵۱,۷۶۳ ۵,۲۴۳,۸۴۸ ۰ ۱۶۴,۲۴۴ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۲۳,۱۲۲ ۵,۸۸۹,۴۸۰,۹۱۷,۸۹۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۵,۹۷۸,۱۵۰ ۵,۹۶۸,۸۷۸ ۰ ۵۲,۶۹۲ ۰ ۰ ۰ ۹۵۸,۸۷۸ ۵,۷۲۳,۴۲۵,۸۳۰,۸۷۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۶,۲۶۸,۱۳۹ ۶,۲۵۸,۵۶۷ ۰ ۱۴۶,۱۸۷ ۰ ۰ ۰ ۹۰۶,۱۸۶ ۵,۶۷۱,۴۲۶,۱۴۹,۴۰۵
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۷,۲۹۵,۸۲۵ ۷,۲۸۴,۶۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۵۹,۹۹۹ ۵,۵۳۶,۳۲۰,۱۶۶,۴۰۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۷,۲۹۸,۰۳۵ ۷,۲۸۶,۸۴۹ ۰ ۹,۹۹۹ ۰ ۰ ۰ ۷۵۹,۹۹۹ ۵,۵۳۷,۹۹۷,۶۷۱,۶۸۳
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۷,۳۸۲,۶۵۲ ۷,۳۷۱,۶۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۵,۵۲۸,۷۰۲,۰۹۶,۹۹۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۷,۳۸۳,۸۲۴ ۷,۳۷۲,۷۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۵,۵۲۹,۵۸۳,۸۵۳,۹۵۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۷,۳۸۴,۰۸۳ ۷,۳۷۳,۰۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۵,۵۲۹,۷۷۷,۶۴۲,۸۹۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۷,۳۸۴,۳۴۱ ۷,۳۷۳,۲۹۵ ۰ ۵۸,۱۱۴ ۰ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۵,۵۲۹,۹۷۱,۴۳۱,۸۵۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۷,۸۹۷,۰۹۴ ۷,۸۸۵,۱۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹۱,۸۸۶ ۵,۴۵۵,۵۹۸,۱۷۱,۴۱۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۷,۹۱۸,۴۸۰ ۷,۹۰۶,۵۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹۱,۸۸۶ ۵,۴۷۰,۴۲۹,۶۷۱,۵۸۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۷,۹۳۶,۶۵۵ ۷,۹۲۴,۶۹۸ ۰ ۴,۱۷۷ ۰ ۰ ۰ ۶۹۱,۸۸۶ ۵,۴۸۲,۹۸۷,۵۵۵,۴۱۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۷,۹۰۶,۵۸۳ ۷,۸۹۴,۵۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸۷,۷۰۹ ۵,۴۲۹,۱۳۳,۲۶۳,۲۴۱
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۷,۹۲۶,۲۶۲ ۷,۹۱۴,۱۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸۷,۷۰۹ ۵,۴۴۲,۶۴۸,۳۱۴,۱۲۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۷,۹۲۶,۵۴۵ ۷,۹۱۴,۴۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸۷,۷۰۹ ۵,۴۴۲,۸۴۲,۷۴۵,۲۵۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۷,۹۲۶,۸۲۷ ۷,۹۱۴,۷۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸۷,۷۰۹ ۵,۴۴۳,۰۳۷,۱۷۶,۳۷۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۷,۹۲۵,۵۴۹ ۷,۹۱۳,۵۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸۷,۷۰۹ ۵,۴۴۲,۱۹۶,۸۹۷,۳۵۳
  مشاهده همه